แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

                  

1.      New คือ การสร้างไฟล์ Flash ขึ้นมาใหม่ - Ctrl+n*
2.      Open คือ การเปิดไฟล์ Flash ที่มีอยู่ - Ctrl+o*
3.      Save คือ การบันทึกไฟล์ Flash - Ctrl+s*
4.      Print คือ การพิมพ์งานออกมา - Ctrl+p*
5.      Print Preview คือ การดูงานก่อนที่จะลงมือพิมพ์
6.      Cut คือ การตัดวัตถุต่างๆ ออก ไป เพื่อนำไปวางที่อื่น - Ctrl+x*
7.      Copy คือ การคัดลอกวัตถุเพื่อนำไปวางที่อื่น - Ctrl+c*
8.      Paste คือ การวางวัตถุที่ Cut หรือ Copy มา - Ctrl+v*
9.      Undo คือ การย้อนขั้นตอนการทำงานที่ทำไปใช้สำหรับการแก้ไขงาน - Ctrl+u*
10.    Redo คือ การกลับมาสู่ขั้นตอนที่ทำงานหลังจาก Undo - Ctrl+y*
11.    Snap to Object คือ การทำให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุเข้าหากัน
12.    Smooth คือ การทำให้เส้นหรือวัตถุดูนุ่มนวลโค้งมน
13.    Straighten คือ การทำให้เส้นหรือวัตถุดูแข็งตรง
14.    Rotate คือ การหมุนวัตถุ
15.    Scale คือ การย่อขยายวัตถุ
16.    Align คือ การจัดวางวัตถุให้เป็นระเบียบ

*Shortcut

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้โปรแกรม Flash MXความเห็น (0)