แทรกภาพแผนภูมิจาก Excel ลงใน word

  ติดต่อ

  copy picture  

การนำภาพแผนภูมิจาก Excel แทรกลงใน word

 

การนำภาพแผนภูมิที่สร้างขึ้นใน Excel  แทรกลงใน word มีหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีได้ผลในลักษณะเดียวกัน แต่ปัญหาคือวิธีใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะปัจจุบันมีการรับส่งไฟล์โดย e-mail ไฟล์ที่มีขนาดเล็กจะส่งได้สะดวกรวดเร็วกว่าไฟล์ที่มีขนาดใหญ่  จึงได้ทำการทดลอง โดยสร้างไฟล์ word  3 ไฟล์ ที่มีข้อความบรรยายเหมือนกัน คือบรรยาย1.doc บรรยาย2.doc และบรรยาย3.doc  ตามลำดับ ซึ่งมีขนาด 32 KB เท่ากัน  และสร้างไฟล์จาก Excel ที่มีแผนภูมิกระจายในแผ่นคำนวณขนาด 22 KB  ความต้องการคือ แทรกภาพแผนภูมิจาก   Excel แทรกลงใน word

 วิธีที่ 1   จากไฟล์ใน Excel  ใช้ฟังชั่น copy   และเปิดไฟล์ บรรยาย1.doc  ใช้ paste ของ word ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้ว save ไฟล์

วิธีที่ 2  จากไฟล์ใน Excel  ใช้ mouse เลือกรูปภาพที่ต้องการ copy    กด shift key ค้างไว้ ใช้ mouse เลือก menu Edit  >  copy picture  ตอบ message box  และเปิดไฟล์ บรรยาย2.doc    ใช้ paste ของ word ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้ว save ไฟล์

วิธีที่ 3  จากไฟล์ใน Excel  ใช้ mouse เลือกรูปภาพที่ต้องการ copy    เปิดโปรแกรม Paint  เปิดไฟล์ใหม่ paste รูปภาพลงในไฟล์  save ไฟล์รูปภาพในแบบ GIF  และเปิดไฟล์ บรรยาย3.doc    ใช้เมนู Insert  > picture  >From file  ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้ว save ไฟล์

ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบแล้ว วิธีที่ 2  จะทำให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กมากกว่า ดังนี้

บรรยาย1.doc  มีขนาด 35 KB

บรรยาย2.doc มีขนาด 34 KB

บรรยาย3.doc มีขนาด 35 KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 239050, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 18:44:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #copy picture

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)