การนำ Competency มาใช้

ถ้าเราร่วมกันทำงานในหน้าที่ด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเราก็คงประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด

          ได้ศึกษา VCD แนวทางการนำ Competency มาใช้ในการดำเนินงานของ ร.พ.กรุงเทพระยอง คิดว่ามีประโยชน์มาก จะต้องชักชวนทีมงานจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มภารกิจของสถาบันมาดูด้วย เพราะเรื่อง Competency นี้จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกตำแหน่งงานและทุกคน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาทำแผนและปฏิบัติด้วยกัน

          ทำให้คิดถึงพระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ตอนหนึ่ง มีดังนี้ "ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่า รู้รักความสามัคคี และรู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกัน เมื่อทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ ความถูกต้องเรียบร้อย ความพัฒนาก้าวหน้า และความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจึงบังเกิดขึ้น......"

          ที่อัญเชิญพระบรมราโชวาทมานี้ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถึงภารกิจจะหนักหนาสาหัสยิ่งใหญ่เพียงใดก็ฟันฝ่าไปได้  ถ้าเราร่วมกันทำงานในหน้าที่ด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเราก็คงประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมั้กๆเลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

สนใจเรื่อง competency เหมือนกันค่ะ

และชอบตรงนี้ที่สุดเลยค่ะ

"รู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกัน"