สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ และสัวสดีปีใหม่ของไทยด้วย ถือโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพช่วยให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดี สุขภาพแข็งแรง จิตใจดีมีพลังในการทำในสิ่งที่ทุกท่านตั้งใจค่ะ