ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นตัวกำกับให้เกิด ความถูกต้อง ผู้นำ ที่ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ต้องนำมาถือปฏิบัติเป็นทศพิธราชธรรม

 ธรรมะสำหรับ ผู้ปกครอง และ ผู้นำ

1. ทาน การให้ทาน รวมทั้งอภัยทาน 
2. สีละ ความประพฤติดีงาม 
3. ปริจจาคะ การบริจาค 
4. อาชวะ ความซื่อตรง 
5. มัทวะ ความอ่อนโยน 
6. ตปะ ความเพียร 
7. อักโกธะ ความไม่โกรธ 
8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 
9. ขันติ ความอดทน 
10. อวิโรธนะ ความเที่ยงธรรม

 สำหรับ NET ทั้ง O และ A

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาให้คำแนะนำดีๆ
    รออ่านตอนที่ 3,4,5,...ครับ
  • ขอขอบพระคุณอีกครั้ง