รายงานการขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา IRDA ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  หนึ่งในมาตรการผลักดันดังกล่าวคือ  การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ถึงปัจจุบัน

          ในปี 2552 นี้ IRDA ได้จัดทำรายงานการขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 50 - ก.ย. 51) เผยแพร่แก่ผู้บริหารทุกคณะวิชา / หน่วยงานได้รับทราบ

          ข้อมูลเหล่านี้ นับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะสหเวชศาสตร์มากค่ะ  จึงขอนำมา post ไว้ใน Blog  ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (2)

นิตา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ในส่วนของวิจัยสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์ ข้อมูลน่าจะผิดหรือป่าวค่ะ จำนวนเรื่อง ของ

1.ประกายมาศ 2.สำเริง 3.อนุวัทย์ 4.สุทธิวรรณ น่าจะเป็นคนละ 1 เรื่องหรือป่าวคะ แล้วก็จำนวนผลงาน 2 เรื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท และบางคนก็ 10,000 บาท อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลจำนวนผลงาน(เรื่อง) น่าจะเป็นยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่ทำวิจัยสถาบันเรื่องแรกจนถึงเรื่องปัจจุบันที่ไปนำเสนอในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 (28-29 ก.ค.51) ไม่ใช่ ตุลาคม 50 - กันยายน 51 **แต่นิตได้แจ้งผู้ประสานงานวิจัยของคณะ ลองสอบถามข้อมูลกับ IRDA แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากจ่ะนิต  อาจารย์ก็ไม่ทราบหลักการเก็บข้อมูลของ IRDA เหมือนกัน

ได้ความยังงัย...อย่าลืมแถลงไขด้วยนะจ๊ะ