คนดีสหเวช Happy Soul : 35 อาจารย์ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

35 อาจารย์ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  35  ขอแนะนำ 
อาจารย์ฐิติพงศ์  แก้วเหล็ก  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2194

อาจารย์ฐิติพงศ์  แก้วเหล็ก

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  30  มี.ค.  2549
  • สาขาวิชา  รังสีเทคนิค
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   27 ม.ค.  52

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)