ฐานนี้คือ ฐานออกกำลังกาย 14 ท่า ที่คัดสรรมาแล้ว ว่าเหมาะกับผู้สูงอายุ มาดูกันว่า ฐานนี้เขามีอะไรกัน น้องพจนีย์ เป็นผู้สรุปมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ผู้ดำเนินการฐานนี้ก็คือ พี่ปุ๊ ศิริกาญจน์ พี่แหวว ภคพิมล คุณเอนก และคุณณัฐดนัย ค่ะ

รูปแบบและกระบวนการ ก็คือ

ใช้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรกล่าวนำ ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการหกล้ม และเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่ช่วยในการยืน การเดิน การทรงตัว การเคลื่อนไหว และข้อต่อต่างๆ ของผู้สูงอายุ  จากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งมีผู้สาธิตการออกกำลังกายอยู่ด้านหน้า จำนวน 2 ท่าน

สาระสำคัญจากการนำเสนอในที่ประชุม

วิทยากรบรรยายถึงประโยชน์จากการออกกำลังกาย 14 ท่า พร้อมฝึกปฏิบัติ ได้แก่

 1. การบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และข้อต่อในผู้สูงอายุ
  หากผู้สูงอายุได้บริหารร่างกายเป็นประจำทุกวัน จะมีส่วนช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกาย ทำได้กระชับกระเฉงขึ้น ลดการปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ที่เกิดจากการทำงานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ และลดการใช้ยาแก้ปวด ซึ่งจะมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีท่าออกกำลังกาย จำนวน 8 ท่า ได้แก่ เหยียดคอ ยกแขน กรรเชียง เหยียดหลัง เหยียดเข่า เตะเท้า เหยียดข้อเท้าและนั่งสวนสนาม โดยการนั่งออกกำลังกายบนเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงและไม่มีล้อเลื่อน
 2. การบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
  หากผู้สูงอายุทำเป็นประจำ จะมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการยืน การเดิน การทรงตัวจะมีความแข็งแรงมากขึ้น อุบัติการณ์ของการพลัดตกหกล้ม หรือลื่นล้มจะลดน้อยลง โดยมี ท่าการออกกำลังกาย จำนวน 6 ท่า ได้แก่ เหยียดน่อง เขย่งปลายเท้า-สลับยืนบนส้นเท้า เหวี่ยงขาออกข้าง ย่อเข่า งอและเหยียดสะโพกและโยกลำตัว (บางท่าใช้มือจับที่พนักเก้าอี้เพื่อการทรงตัวของร่างกาย)

วิทยากรได้สอดแทรกประโยชน์ของการบริหารร่างกายแต่ละท่า เช่น ท่าย่อเข่า จะช่วยผู้สูงอายุให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่มั่นคงมากขึ้น (ขาไม่สั่น) มีประโยชน์ในการขึ้น-ลงบันได และการเข้าห้องน้ำ ท่าเหยียดคอเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอ เป็นต้น

สรุปประเด็นที่มีการตั้งคำถาม อภิปรายแลกเปลี่ยน

 1. หากผู้สูงอายุไม่สามารถออกแรงบริหารร่างกายได้ ตามรูปแบบในบางท่าบริหารร่างกาย
  ... แนะนำให้ผู้สูงอายุออกแรงเท่าที่จะทำได้ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถออกแรงได้ตามรูปแบบการบริหารร่างกาย
 2. จำนวนครั้งของการบริหารร่างกายที่เหมาะสม
  ... แนะนำให้ออกกำลังกายในแต่ละท่าบริหาร ประมาณ 10-12 ครั้ง เนื่องจากการอบรมครั้งนี้มีเวลาจำกัดจึงใช้การสาธิตและฝึกปฏิบัติบริหารร่างกายท่าละประมาณ 2-3 ครั้ง

ข้อมูลความเห็นอื่นๆจากผู้บันทึกวิชาการ

 1. วิทยากรมีการนำเสนอข้อมูลที่โดดเด่น สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการเรียนรู้  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เช่น การแจกวีซีดี
 2. วิทยากรอาจจะปรับรูปแบบจากการบรรยาย ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเชิงวิชาการ หรือเป็นผู้สาธิตการออกกำลังกายบ้าง
 3. การฝึกปฏิบัติผู้อบรมที่อยู่ด้านหลัง ไม่ค่อยได้ยินเสียงและมองไม่เห็นผู้สาธิต เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานที่ ควรจะปรับวิธีการนั่งจากแบบคลาสรูมเป็นแบบครึ่งวงกลม

รวมเรื่อง ภาคีร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย