เพื่อยุติระบอบทักษิณ   และป้องกันไม่ให้ก่อตัวขึ้นอีก

         ระบบทักษิณ   หมายถึงระบอบที่ใช้เงินและอำนาจซื้อและครอบงำกลไกรัฐทั้งหมด

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49