ปรับแต่ง SquirrelMail : คัดกรอง E-Mail (อย่างง่าย)

ในกรณีที่เราต้องการ คัดแยก กรองจดหมาย ออกจากกันเช่น
  - ถ้าเป็นจดหมายจากที่ทำงาน ให้ย้ายไปที่ Folder Work
  - ถ้าจดหมายที่มีคำว่า Viagra ให้ย้ายไปเก็บไว้ใน Folder Junk
  - ถ้าจดหมายส่งถึง Mailing List ที่เราเกี่ยวข้อง ให้เก็บไว้ใน Folder List
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และแยกกลุ่มความสัมพันธ์ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ (ขอยกตัวอย่างเช่น ต้องการ ให้
   E-Mail ที่มาจาก [email protected] ย้ายไปใน Folder MyDarling
)

- คลิก เมนู "ปรับแต่ง"
- คลิก "Message Filters" ที่มีคำอธิบายว่า
   "ตัวกรองจดหมาย เอาไว้สำหรับ คัดแยกจดหมายโดยอัตโนมัติ ลงใน
กล่องจดหมายต่างๆ ที่คุณกำหนด"
- คลิกที่ "กำหนดเพิ่ม"
- ในช่อง "Match" ให้เราเลือกเงื่อนไขว่า หากพบจดหมายที่ ...
    จาก
    ถึง
    สำเนาถึง
    To or CC
    หัวข้อ
    Header

    ในที่นี้เราเลือก "จาก"

- ในช่อง "ถ้ามีคำว่า:" ให้ ใส่ข้อความที่ต้องการ ในที่นี้เป็นคำว่า "[email protected]"
- ในช่อง "Move to:"   ให้ย้ายไปที่ folder ที่ต้องการ เช่นในที่นี้เป็น MyDarling

แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง" เป็นอันเรียบร้อยครับ

 คำเตือน    ผมเคยเจอผู้ใช้ของผม ทดลองเล่นดู แล้วใส่ " " คือ ช่องว่างในช่อง "ถ้ามีคำว่า" แล้วดันไปเลือก "Move To" เป็น Inbox ผลก็คือ เกิดการวนของจดหมายขึ้น เพราะจดหมายฉบับใหม่ที่เขามา ดันมี subject ซึ่งมีช่องว่าง ก็เลยทำให้ Mailbox เต็มซะงั้น ระวังให้ดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ KXความเห็น (0)