เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551  เจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ นัดแนะกับคุณวิทยา ลีลาภัทรพันธ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรผสมผสาน เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานซึ่งแปลงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในสวนของพี่วิทยา ปลูกพืชหลายชนิด อาทิ มะเขือยาว มะระ บวบเหลี่ยม แตงกวา แตงร้าน ผักบุ้งจีน พริก และส้มโชกุน พี่วิทยาบอกเราว่า....ในสวนของแก่จะไม่ใช้สารเคมี 100 % ในใจผมนึกขึ้นทันทีว่าวันนี้แหละเราจะได้เรียนรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษแล้ว เดินไปเดินมาเห็นถังน้ำมัน 200 ลิตร วางเรียงรายอยู่ 6 ถัง เลยถามพี่วิทยาว่า ถังนั้นทำอะไร ?? พี่วิทยาบอกว่า......ไว้เผาแกลบดิบ แกลบดิบเป็นวัสดุเหลือใช้ที่เราสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในการเพาะเมล็ดหรือการเพาะชำจะทำให้เมล็ดงอกเร็วกว่าใช้ดินอย่างเดียว เพราะแกลบมีธาตุฟอสฟอรัสกับโปแทสเซียมสูง และยังมีธาตุซิลิการวมอยู่ด้วย พวกเราเลยถามพี่วิทยาว่า.....มีขั้นตอน วิธีการอย่างไร

            1.เทแกลบดิบลงในถัง ขนาด 200 ลิตร (ไม่ต้องเต็มถังเพื่อเปิดช่องอากาศด้วย)

             2. ใส่ใบกล้วยแห้งทับบนแกลบให้เต็ม

              3. จุดไฟที่ใบกล้วย 2-3 นาที

4. รอจนไฟติดที่แกลบดิบเล็กน้อย ปิดฝา (ตั้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

5. เอาผ้าใส่ดินชุบน้ำปิดท่อไฟแล้วจะดับเอง

   

หลังจากเผาเสร็จ

1. นำแกลบล้างน้ำ เอาขี้เถาออก

2. นำแกลบเพาะเมล็ดได้เลย

สุดท้ายพี่วิทยาบอกว่า......ปัจจุบันถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดหายากมาก

 

วิทยา ลีลาภัทรพันธ์ ข้อมูล

อับดุลฮาฟิซ สะตีมือมะ เรื่องเล่า