ผู้บริหารหญิง

  ติดต่อ

  ผู้บริหาร สุภาพสตรี  
ในที่ประชุมคณบดีซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะ และหน่วยงานต่างๆ นั้น  ขณะนี้ในมข.มีผู้บริหารหญิงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และในปลาเดือนหน้าจะมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน  เป็นสถิติใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผู้บริหารหญิงจำนวนเกือบ 50% ของจำนวนทั้งหมด  อันที่จริงแล้วจุดเด่นของผู้บริหารหญิงโดยทั่วไปคือ  ความละเอียดรอบคอบ  วิธีการเจรจา  ความอ่อนโยน  และความซื่อสัตย์สุจริต  แต่อาจมีข้อบกพร่องในประเด็นความรวดเร็วในการตัดสินใจ  และการเผชิญปัญหาหนักๆ  หากผสมผสานจุดเด่นและปรับข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว  ผู้บริหารหญิงมีความสามารถไม่ด้อยกว่าผู้บริหารชายอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 23668, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:43:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)