กฎธรรมชาติ

กาลพฤกษ์ กับ ราชพฤกษ์

ในขณะที่ต้นราชพฤกษ์ออกดอกเหลืองไสวไปทั่วขอนแก่นและมข. แต่ต้นกาลพฤกษ์กลับผลิใบเขียวเต็มต้น  กฎธรรมชาติจึงเป็นเช่นนี้เอง  ต้นราชพฤกษ์นี้ถ่ายจากบริเวณคณะวิทยาศาสตร์กับคณะมนุษย์ฯ  ขณะที่ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นเดิมบริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)