คำถามประเมิน "ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม" รางวัล "แหนบทองคำ"


วันนี้ 19 มกราคม 2552 หน่วยจัดการความรู้ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ออกไปเป็นกำลังใจให้กับมิตร(พี่พัช และชาวบ้านไสรักษ์ทุกคน)ที่ร่วมงานพัฒนาชุมชนกันมาอย่างยาวนาน เนื่องด้วยเป็นวันที่หมู่บ้านของมิตรคนนี้ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอให้เข้าประกวดรางวัล "แหนบทองคำ" ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2552  

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางอำเภอมีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประกวดจำนวน 13 คน และจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 คน ที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

                ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้คือ ผู้ใหญ่เกลือน ราชมุณี เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนออกจากที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนี้มาบอกว่าผู้ใหญ่เป็นคนดี และทำงานช่วยเหลือในหมู่บ้านอย่างจริงจังมาตั้งแต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                งานวันนี้มีชื่อเรียกว่า งานประเมินการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2552

                ผู้เข้าร่วมงาน(มาให้กำลังใจ) เป็นใครบ้าง 1)สมาชิกในหมู่บ้าน(จำนวนมาก) 2)กำนัน 3)อบต.  นายกอบต. ปลัดอบต. 4)สถานศึกษา ผอ. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคงคา, ผอ. ครูและนักเรียนโรงเรียนคงคาประชารักษ์, หน่วยจัดการความรู้ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์   ตัวแทนจาก 5)ปศุสัตว์อำเภอ 6)สัสดีอำเภอ 7)ธกส.อำเภอ 8)ผู้กำกับ สภ.อำเภอ 9)ที่ดินอำเภอ

                คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วย ตัวแทนจาก

                ผู้กำกับตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช   เกษตรจังหวัด   พัฒนากรจังหวัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ปกครองจังหวัด (ขาดไป 1 ท่าน จดไม่ทันคะ)

                บรรยากาศค่อนข้างเป็นทางการ มีเงื่อนไขให้ผู้ใหญ่บ้านตอบคำถามด้วยภาษาราชการ ให้ผู้อื่นในหมู่บ้านหรือตำบลช่วยให้ข้อมูลเสริมได้ ตลอดงานเห็นใจผู้ใหญ่บ้าน ค่อนข้างเกร็งเพราะไม่ถนัดภาษาราชการ(ภาษากลาง) ศัพท์บางคำในคำถามยังตีความเป็นภาษาของผู้ปฏิบัติค่อนข้างยาก  

                เก็บคำถามท่านคณะกรรมการที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อมูลแก่นักพัฒนาและผู้สนใจได้ใช้เป็นมุมมองหนึ่งในการมองความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นคำถามได้แก่

ด้านความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

 1. การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การประสานการทำงานกับตำรวจ และข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมมีการดำเนินการอย่างไร

ด้านอาชีพ และการมีส่วนร่วมในชุมชน

 1. ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างไร
 2. วิธีการในการทำให้กลุ่มในหมู่บ้านมีความเข้มแข็งเป็นอย่างไร
 3. การประชุมของหมู่บ้านเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ใครเข้าร่วมการประชุม
 4. ข้อมูลคนยากจนมีกี่คน ได้มาอย่างไร
 5. ข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนได้มาอย่างไร
 6. กลุ่มสัจจะวันละบาทในหมู่บ้านดำเนินการอย่างไร
 7. ผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งมากี่สมัย มีจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านกี่ครัวเรือน มี อสม.กี่คน ใครบ้าง
 8. การแก้ปัญหาต่างๆ (ระบุในรายงานปัญหาของหมู่บ้าน)ในหมู่บ้านอย่างไร

8.1           ปัญหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ

8.2           ปัญหาคุณภาพน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน

    9.     การแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

  10.    ผลงานดีเด่นของผู้ใหญ่บ้านที่เห็นว่าน่าจะเป็นผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าพื้นที่อื่น

ด้านการศึกษา

 1. นโยบายการส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ของหมู่บ้านมีหรือไม่ อย่างไร

ด้านการปกครองและยุติธรรมชุมชน

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีสมาชิกอบต.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยหรือไม่
 2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากทางราชการหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร
 3. มีการประนีประนอมข้อพิพาทในหมู่บ้านหรือไม่ วิธีการอย่างไร
 4. ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์เวทีประเมินการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมที่หมู่บ้านอื่นหรือไม่
 5. ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกครั้งมีการบันทึกการประชุมหรือไม่
 6. การปฏิบัติงานตามหลักนโยบายของรัฐมีกี่ประการ
 7. การจัดระเบียบสังคมในหมู่บ้านมีวิธีการอย่างไร

คำถามต่อสมาชิกในหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1. มีความประทับใจต่อผู้ใหญ่บ้านอย่างไร

คำถามต่อนายก อบต.

 1. นายกอบต.มีความประทับใจในผู้ใหญ่บ้านอย่างไร การทำงานของผู้ใหญ่บ้านมีการประสานความร่วมมือกับอบต.หรือไม่ อย่างไร

คำถามต่อภรรยาผู้ใหญ่บ้าน

 1. ผู้ใหญ่บ้านมีภรรยากี่คน ความประทับใจในตัวผู้ใหญ่บ้านคืออะไร สิ่งที่ไม่พอใจในตัวผู้ใหญ่บ้านคืออะไร

แม้ผลการประเมินจะออกมาเป็นอย่างไร แต่หากประเมินจากคำตอบที่สมาชิกในหมู่บ้าน นายกอบต. ปลัดอบต. กำนัน ได้พูดถึงความประทับใจที่มีต่อผู้ใหญ่เกลือน ประกอบกับการสังเกตจากแววตา ท่าทางที่นิ่งสงบ มุ่งมั่น ทำให้รับรู้ได้ถึงภาพข้างหลังก่อนจะมาถึงงานวันนี้ว่าผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักเพียงใด ขอปรบมือให้กับนักปกครองที่มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างจริงใจ ขอให้ผู้ใหญ่โชคดีคะ

สนใจดูภาพกิจกรรมได้ที่ blog ของคุณหทัยคะ

หมายเลขบันทึก: 236089เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2009 14:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:49 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

คุณ violet ครับ อ่านข้อมูล วางวัล แนบทองคำ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม นั้น ส่วนกลางกำหนดเมี่อไรครับ และส่วนภูมิภาคคัดเลือกเดือนไหน ครับ

สวัสดีคะคุณเหรียญชัย

เรื่องรายละเอียดไม่ค่อยทราบข้อมูลมากนักเพราะเพียงอาศัยฟังมาจากเวทีในระดับหมู่บ้านวันนี้ ทราบเพียงว่าในภูมิภาคซึ่งเข้าใจว่าคงคล้ายกันทุกจังหวัด คือช่วงนี้ประมาณตั้งแต่อาทิตย์ก่อน จนถึงอาทิตย์นี้เป็นการลงพื้นที่ของคณะกรรมการเพื่อตรวจพื้นที่ และต้องส่งข้อมูลต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน 31 มกราคม 2552 คะ

ขอบคุณพี่รัชค่ะ (ยอดคุณลิขิตในทีมฯค่ะ) (ภาษา KM ^_^ ) จับประเด็นได้ละเอียดค่ะ ...แต่อย่าลืมแวะไปดูภาพบรรยากาศที่นี่นะค่ะhttp://gotoknow.org/blog/teeraya/236302

สวัสดีค่ะหนูรัช

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ(เห็นด้วยกับหนูแหม่มว่ารัชควรได้ตำแหน่งยอดคุณลิขิตของทีมค่ะ) ประเด็นคำถามน่าสนใจค่ะ สามารถนำไปปรับใช้กับการประเมิน/คัดเลือกตำแหน่งอื่น ๆ ได้ดีทีเดียวค่ะ

แล้วหนูรัชทราบไหมคะว่าคำตอบที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง

โดยเฉพาะคำตอบของคำถามสุดท้าย...น่าสนใจมากค่ะ :D(คิดได้ไง)

 ที่อ่านมาข้างต้นกำนันหมู่5บัวใหญ่ ด่านช้าง จ.น.ม ไม่เห็นมีออกไปทางใช้อำนาจข่มขู่ประชาชน ทำไมถึงยังได้ละครับไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับประชาชนและทางราชการด้วยซ้ำไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี