ก่อนที่จะถึงวันหยุดหลายวันก็ต้องขอบอกทุกท่านว่า อย่าลืมกลับมาทำงานกันนะครับ ขอบอกช่างและเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่าให้ตรวจความเรียบร้อยตามคณะของท่านให้ดีเพราะเป็นวันหยุดหลายวันเพราะแปลกมากสังเกตุหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะต้องพบปัญหาทุกครั้งแต่ก็แก้ไขได้ทุกครั้งไป