เมื่อเดือนก่อน ได้นั่งคุยกับนายทหารท่านหนึ่ง

ประโยคหนึ่งที่ผมยังจำได้เสมอ

ท่านบอกผมไว้ก่อนไป บอกว่า "ความดี สวยงามเสมอ"

วันนี้ ทุกวัน การกระทำของเราในวิถีระหว่างวัน

หากประกอบด้วย "ความดีเป็นพื้นฐาน"

เชื่อแน่ว่า สิ่งนั้นเป็น "สิ่งที่สวยงามที่สุด" ...

บ่อยครั้ง ที่เข้าไปนั่งพูดคุยกับน้องหมอ kmsabai เรื่อง ของคนไข้ เรื่องของคนทุกข์ยาก

เรื่องราวของผู้คนที่เราเจอกันแต่ละวัน

ทำให้เราได้คิดลุ่มลึกมากขึ้น บริเวณห้องตรวจของน้องหมอ

มีกระดาษเอสี่ ปะติดอยู่ผนัง เดินเข้าไป แล้วผมก็อ่านทุกวัน...

และรู้สึกมีพลังดีๆเพิ่มขึ้นทุกวัน มีถ้อยความดังนี้

"ขอให้เรา มีศรัทธาว่า ความถูกต้อง

คือสิ่งที่ทำให้เกิดพลัง และในศรัทธานั้น

ขอให้เรากล้าที่จะทำหน้าที่

อย่างเข้าใจไปถึงที่สุด"

 ฮับราฮัม ลินคอล์น