ชื่นชมฅน Generation Y

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สามารถ Capture แก่นความรู้มานำเสนอในรูปแบบที่น่าชื่นชมมาก

       ในช่วงท้ายของการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔ (UKM14) เป็นการนำเสนอสรุปแก่นความรู้ของแต่ละกลุ่ม โดยกำหนดให้มีคนทำหน้าที่ผู้นำเสนอ ๒ คน คนแรกนำเสนอภาพรวมของกลุ่ม และคนที่สอง นำเสนอตัวอย่าง Best Practice ของกลุ่ม แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องนำเสนอโดยผู้ที่ ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง และกำหนดเวลาการนำเสนอไว้กลุ่มละไม่เกิน ๑๕ นาที  แต่เมื่อถึงเวลานำเสนอจริง เราก็ไม่สามารถทำให้เกิดอย่างที่เราอยากจะเห็นได้....ผลที่ตามมาคือพวกเราต้องได้ทานอาหารกลางวันกันหลังบ่ายโมงกันครับ....ต้องขออภัยท่านผู้เข้าร่วมเสวนามา ในที่นี้อีกครั้งครับ.....ที่เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง...เราพยายามแล้วครับที่จะป้องกันแต่ก็ยังไม่สำเร็จ....ฝากให้เจ้าภาพครั้งต่อไป (มน.) ช่วยด้วยครับ

     ในการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔ (UKM14) ครั้งนี้ ในส่วนของ มมส. เอง ผมมีความชื่นชมอย่างมากต่อ คนรุ่นใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของทั้งส่วน การพัฒนาคุณอำนวย (Facilitator) และ UKM14 อย่างแข็งขันมาก ผู้ที่เข้าร่วมจากคณะนี้มากันหลายท่าน และล้วนเป็นระดับผู้บริหารระดับรองคณบดีเกือบทั้งหมด และแม้ว่าตัวคณบดีเองไม่มีเวลาที่จะมาร่วมงานได้ตลอด ก็ยังแวะมาเรียนรู้ร่วมด้วยเป็นช่วง ๆ ครับ....ขอชื่นชมจริง ๆ ครับ

 

     ดร. ศิริตรี สุทธจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  (นั่งซ้ายเสื้อเทาเหลือง) เป็นผู้แทนกลุ่มนำเสนอภาพร่วมของ เรื่องเล่าการวิจัยในชั้นเรียน สามารถ Capture แก่นความรู้มานำเสนอในรูปแบบที่น่าชื่นชมมาก แม้แต่อาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มเองก็ยังออกปากชม (ผมบังเอิญไปนั่งอยู่ในโต๊ะนี้ด้วย) อาจารย์สรุปออกมาเป็น ตาราง ๔ ช่อง  ประกอบด้วย

๑. ผู้เล่า มีชื่อนามสกุล หน่วยงาน และรูปภาพประกอบ

๒. ปัญหา (ชื่อเรื่องเล่า)

๓. ทำอย่างไร ? (How to)

๔. ผลเชิงบวก (Key Success)

   เป็นรูปแบบที่ครบถ้วน ตามหลักการของ KM ที่ดีของคุณลิขิต ทำให้สามารถนำไปจัดเก็บเป็น KA ได้ทันที

   

ภาพ ผศ. ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม คุณอำนวย (UKM14 Facilitator) ทั้งสองวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่ Panda วันอังคาร เรียนเชิญ มา Lunch Talk ร่วมกันนะครับ AAR UKM14 + BAR Mini_UKM3

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมมาก ชื่นชมวิธีการนำเสนอ..
  • แต่ต้องบริหารเวลาด้วย..อิอิ