AAR : UKM 2/49

แต่ละครั้งที่ไป UKM ท่านอาจารย์วิบูลย์จะให้ทุกคนได้ทำ BAR และ AAR ทุกครั้ง จนกลายเป็นวัฒนธรรมของทีม NUKM

   การจัดเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วจากคุณเมตตา ผ่าน Blog โดยตลอด แถมยังได้รับการเชิญชวนให้ไปทาน "ข้าวเหนียวบอก" ก่อนที่จะออกเดินทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวเรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice)  มีการกำหนดประเด็นนำเสนอตามบทวิเคราะห์ 6 ประเด็น

 • พัฒนาการหรือการก่อเกิดของกลุ่ม
 • Core Business , Core Value และ Key Success
 • ระบบความสัมพันธ์ของสมาชิก
 • ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก
 • ความยั่งยืนของกลุ่ม
 • ระบบการจัดการความรู้

     ทำให้ผู้ที่นำเสนอแต่ละชุมชน จะต้องเตรียมทำการบ้านตามบทวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อที่จะสรุปประเด็นของแต่ละชุมชนได้ง่าย แสดงให้เห็นการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทางมน.ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ ลปรร.ทั้ง 2 ชุมชนที่เตรียมนำเสนอ (ชุมชนคนเขียน Blog และชุมชนสำนักงานเลขานุการ) แต่ละครั้งที่ไป UKM ท่านอาจารย์วิบูลย์จะให้ทุกคนได้ทำ BAR และ AAR ทุกครั้ง จนกลายเป็นวัฒนธรรมของทีม NUKM และเมื่อมาถึง มน. ก็จะทำ AAR ลงใน Blog ให้ทุกคนได้รับทราบ

      AAR : UKM 2/49

 • สิ่งที่คาดหวังในการไปเข้าร่วม UKM 2/49
  -คาดหวังจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการของชุมชนแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  -ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของ UKM เพื่อนำไปสู่การ ลปรร.
  -ระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
  -รับประทานข้าวเหนียวบอก
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง
  -ได้รับคำแนะนำจากศ.นพ.วิจารณ์ สำหรับการบริหารชุมชนสำนักงานเลขานุการ
  -มีโอกาสได้พูดคุยเล็กน้อยและรับฟังศ.นพ.วิจารณ์ ในวงรับประทานอาหาร ก็รู้สึก
   ภาคภูมิใจมากครับ
  -ได้รับของฝากจากคุณชลัมพร (ชุมชนคนพัสดุ) ที่เคยร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายที่
    ขอนแก่น 
  -มีโอกาสชักชวนผู้นำเสนอชุมชนคนพัสดุของม.วลัยลักษณ์ ให้ร่วม ลปรร. และเป็น
   สมาชิกชุมชนคนพัสดุ ที่ผมได้ไปช่วยตั้งชุมชนคนพัสดุให้กับเครือข่ายของ UKM 
   ที่ขอนแก่น
  -ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเรื่อง ระบบการควบคุมภายในของม.มหาสารคาม จาก
    ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน (คุณสมหวัง) ที่โต๊ะรับประทานอาหาร  
  -ได้พบพี่เม่ย จากม.สงขลานครินทร์ 
  -ได้ไปรับประทานอาหารมื้อเช้าอย่างเอร็ดอร่อย โดยมีคุณวิภัทร เป็นไกด์ให้กับทีมมน.และ
    เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
  -ได้เรียนรู้วิธีการสรุปประเด็นจาก โปรแกรม Mind Map
  -ได้ชมบริเวณโดยรอบของม.สงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ เป็น     วิทยากรแนะนำความเป็นมาของม.สงขลานครินทร์ และสถานที่ท่องเที่ยวของจ.สงขลา  
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง
  - การ ลปรร. การบริหารจัดการ  "CoP" ในวันที่ 2 เพราะไปทำหน้าที่เป็นผู้ให้กับอีกวงหนึ่ง
    แต่ก็รู้สึกดีใจที่มีหลายคนให้ความสนใจในชุมชนสำนักงานเลขานุการ
 • สิ่งที่จะกลับไปทำ
  - การบริหารจัดการในชุมชนสำนักงานเลขานุการ โดยมีเป้าหมายย่อย ๆ ที่นำไปสู่เป้าหมายหลักมากขึ้น สร้างคุณอำนวยในชุมชนเพิ่มขึ้นและพัฒนาทักษะของคุณลิขิต
  - การบริหารจัดการในชุมชนสหเวช-มน. ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อให้นำไปสู่คณะวิชาแห่งการเรียนรู้
  - ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนพัสดุ         ขอขอบคุณ ทีมงานของม.สงขลานครินทร์ทุกท่านสำหรับการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ผมเห็นพัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ UKM และได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากการได้เข้าร่วม UKM ในครั้งนี้ครับ


                                                                                                            บอย

                                                                            ชุมชนสำนักงานเลขานุการ   

 

     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (3)

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
พี่เม่ยก็ดีใจเช่นกันค่ะที่ได้พูดคุยแบบ F2F กับคุณบอย (ถึงแม้จะเป็นเพียงไม่กี่ประโยคก็ตาม แต่ก็รับรู้ถึงความเป็น "มิตร" ค่ะ) และคาดหวังว่าคงได้พูดคุยกันเยอะๆที่บ้านผู้หว่านนะคะ!
p.porn
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับของฝากจากพี่ชลัมพร ม.สงขลานครินทร์ ค่ะ
Audit 1
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

รู้สึกดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณบอย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจะนำความรู้มาปรับใช้ในการจัดสร้าง Cop : ชุมชนตรวจสอบภายใน มมส. ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ