10 เม.ย 49

การจัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม AVG โดยใช้โปรแกรม OpenOffice

            วันนี้ได้เรียนจัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม AVG โดยใช้โปรแกรม OpenOffice ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรมนี้ เพราะส่วนมากจะใช้ Power Point ทำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคู่มือที่จัดทำนี้จะทำในรูปแบบ slide วิธีการใช้โปรแกรม OpenOffice ก็มีดังนี้

  1. start ->program -> OpenOffice.org 2.0 ->OpenOffice.org Impress ->Next ->
      Next -> create
  2. ใส่ภาพในส่วนของ Master(พื้นหลัง) เลือก View -> Master -> slide master -> ใส่รูปคลิที่ Insert 
      -> picture -> From file เลือกรูปตามต้องการ
  3. การปรับขนาดของรูป คลิกขวาที่รูป เลือก position and size ตรง size เปลี่ยนขนาดความ 
      กว้างความยาวตามต้องการ -> OK 
  4. การปรับทิศทางของรูป คลิกขวาที่รูป -> Alignment -> ถ้าต้องการให้รูปอยู่บนสุดของ
      slide คลิกที่ Top ,กึ่งกลาง คลิกที่ centered ,ซ้ายคลิกที่ Left ,ขวาคลิกที่ Right และล่างสุด
      ของslide คลิกที่ Bottom 
  5. Original size คือขนาดเดิมของรูป
  6. การเพิ่มข้อความหรือรูปภาพในแต่ละ slide จะเพิ่มใน normal ไม่ใช่ master
  7. การเพิ่ม slide ใหม่โดยให้ส่วนของ master เหมือนทุก slide ให้เลือกที่ Insert ->
      Duplicate Slide จะได้ slide ใหม่ที่มีส่วนของ master เหมือนกับ slide ก่อนหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)