รวมพลังคนเขียน Blog (๒)

  ติดต่อ

  รวมพลังก่อนเริ่มวันปีใหม่แบบไทยๆ สบายๆแบบ มอดินแดง  

คำตอบ หรือ คำถาม

 จากการที่ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมการ "สื่อสาร แบบ B2B"  ทีมงาน KKU_KM ได้สรุปการ "ลปรร" โดยคุณพิชชา ไว้โดยมีรายละเอียด "ความในใจ"

  1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ Blog สำหรับ KKU เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับ หรือผลดีต่าง ๆ ( ติดตามได้ใน http://home.kku.ac.th/km/ ครับ)
  2. น่าจะมีรางวัลจูงใจสำหรับการเขียน Blog ( ได้นำเสนอท่านอธิการ ผ่านรองรังสรรค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ)
  3. ศูนย์บริการฯช่วยเป็นสื่อกลางประสานพาชุมชนมาพบกันโดยขอให้เป็นธุระในเรื่องการประสานโดยเฉพาะครั้งแรก    เพื่อตั้งเป้าหมาย  หาผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน คือ  กลุ่มงานคลังและพัสดุ  กลุ่มงานด้านบริการ-สารบรรณ  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ( จะนัดครั้งต่อไป จันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พร้อมอาหารกลางวันครับ)
  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้รับผิดชอบคือใคร  มีแนวทางการจัดการอย่างไร ( แผนปี ๒๕๔๙-๒๔๕๐ อ่านได้ใน http://home.kku.ac.th/km/KM_Plan_KKU49.pdf)
  5. อบรมแล้วใช้จริงหรือไม่  ติดตามช่วยให้ได้ผลอย่างไร (ติดตามและดูตัวอย่างได้ใน www.gotoknow.org ครับ)
  6. น่าจะมีการศึกษาวิธีการของหน่วยงานอื่น ๆ ว่าเขาประสบความสำเร็จทำอย่างไร ( ทำนองเดียวกับข้อ ๕ ครับ ศึกษาได้ใน www.gotoknow.org ครับ)

ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย เสนอแนะผลดีของการ "บันทึกลงใน Blog เป็นการทำบันทึกการพัฒนางานประจำไปในตัว ไม่ต้องเสียเวลามานึก หรือ บันทึกย้อนหลังอีกครั้ง"

เชิญครับ "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สำหรับใช้การ สื่อสารด้วย B2B เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงต้องรวมพลังร่วมกันครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 23406, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:19:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#b2b#ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

        ขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในนัดตามข้อ 3  ในฐานนะดูแลและใกล้ชิดงานคลังและพัสดจะรีบเรียนปรึกษาผอ.กองคลังด่วนและแจ้งสมาชิกชุมชนที่เคยแจ้งจดเป็นชุมชนไว้เมื่อหลายเดือนก่อน   ส่วนกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ จะแจ้งผอ.กจ.และกลุ่มงานบริการ-สารบรรณจะพยายามเล่าวิธีการและเคล็ดลับต่าง ๆ ให้เลขานุการคณะและหน้างาน    เพื่อให้การประชุมครั้งนี้จะได้ให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ