รวมพลังคนเขียน Blog (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รวมพลังก่อนเริ่มวันปีใหม่แบบไทยๆ สบายๆแบบ มอดินแดง

คำตอบ หรือ คำถาม

 จากการที่ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมการ "สื่อสาร แบบ B2B"  ทีมงาน KKU_KM ได้สรุปการ "ลปรร" โดยคุณพิชชา ไว้โดยมีรายละเอียด "ความในใจ"

  1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ Blog สำหรับ KKU เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับ หรือผลดีต่าง ๆ ( ติดตามได้ใน http://home.kku.ac.th/km/ ครับ)
  2. น่าจะมีรางวัลจูงใจสำหรับการเขียน Blog ( ได้นำเสนอท่านอธิการ ผ่านรองรังสรรค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ)
  3. ศูนย์บริการฯช่วยเป็นสื่อกลางประสานพาชุมชนมาพบกันโดยขอให้เป็นธุระในเรื่องการประสานโดยเฉพาะครั้งแรก    เพื่อตั้งเป้าหมาย  หาผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน คือ  กลุ่มงานคลังและพัสดุ  กลุ่มงานด้านบริการ-สารบรรณ  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ( จะนัดครั้งต่อไป จันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พร้อมอาหารกลางวันครับ)
  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้รับผิดชอบคือใคร  มีแนวทางการจัดการอย่างไร ( แผนปี ๒๕๔๙-๒๔๕๐ อ่านได้ใน http://home.kku.ac.th/km/KM_Plan_KKU49.pdf)
  5. อบรมแล้วใช้จริงหรือไม่  ติดตามช่วยให้ได้ผลอย่างไร (ติดตามและดูตัวอย่างได้ใน www.gotoknow.org ครับ)
  6. น่าจะมีการศึกษาวิธีการของหน่วยงานอื่น ๆ ว่าเขาประสบความสำเร็จทำอย่างไร ( ทำนองเดียวกับข้อ ๕ ครับ ศึกษาได้ใน www.gotoknow.org ครับ)

ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย เสนอแนะผลดีของการ "บันทึกลงใน Blog เป็นการทำบันทึกการพัฒนางานประจำไปในตัว ไม่ต้องเสียเวลามานึก หรือ บันทึกย้อนหลังอีกครั้ง"

เชิญครับ "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สำหรับใช้การ สื่อสารด้วย B2B เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงต้องรวมพลังร่วมกันครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

จรัสศรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

        ขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในนัดตามข้อ 3  ในฐานนะดูแลและใกล้ชิดงานคลังและพัสดจะรีบเรียนปรึกษาผอ.กองคลังด่วนและแจ้งสมาชิกชุมชนที่เคยแจ้งจดเป็นชุมชนไว้เมื่อหลายเดือนก่อน   ส่วนกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ จะแจ้งผอ.กจ.และกลุ่มงานบริการ-สารบรรณจะพยายามเล่าวิธีการและเคล็ดลับต่าง ๆ ให้เลขานุการคณะและหน้างาน    เพื่อให้การประชุมครั้งนี้จะได้ให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ