10 เมษายน 2549(yah)

" จัดทำเอกสาร AntiVir"

        วันนี้ได้จัดทำเอกสารคู่มือกการใช้งาน Antivir ด้วย OpenOffice.org. 2.0

     วิธีการ ทำ background

        1. ไปที่ start เปิด OpenOffice ขึ้นมา

        2. เลือก OpenOffice.org Impress

        3. ทำการสร้าง Slide Master โดยไปที่ View>Master>Slide Master

        4. ตกแต่งหน้าตา background ได้ตามใจชอบ เช่น ใส่รูปโลโก หมายเลขหน้า เป็นต้น

        5. Save แล้วนำไปใช้งานได้ทันที

        ** Note :
        การใส่หมายเลขหน้า

    - ไปที่เมนู Insert >Fields>Page Number ซึ่งเมื่อเราขึ้นหน้าใหม่มันจะ เปลี่ยนหมายเลขหน้าให้เราโดยอัตโนมัต

        การใส่รูป
    - ไปที่เมนู Insert >Picture > From File... แล้วเลือกภาพที่เราต้องการนำมาใส่

        การเคลียร์พื้นที่ส่วนล่างของ Master
   - ไปที่เนู View > Master > Master Elements...   แล้วเลือกได้ตามใจชอบ ว่าจะคลิ๊กอันไหนออกบ้าง
 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)