นานๆ ครั้งถึงจะมีเมฆตั้งเค้าเพื่อรอวันที่ฝนตก มีผู้กล่าวไว้ว่า หลังฝนตกท้องฟ้าสดใส จริงหรือ