วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม

ท่านกินเพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อกิน

ตามที่ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมบริโภค บริโภควัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2549 ได้ความรู้เกี่ยวกับ "กระแสบริโภคนิยม" เป็นอย่างมาก ผู้สนใจสามารถขออ่านเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวได้ที่ โครงการอาศรมวัฒนธรรม อาคารวิชาการ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเห็น (0)