ดวงจิตเราเสกสรรค์สวรรค์สว่าง

กำลังเราเร่งสร้างเทวสถาน

สมองเราสั่งสมอุดมการณ์

ปากบรรสานบรรเลงก้องร้องเพลงไป

ว่าสองแขนของข้าจะกล้าสู้

ขาทั้งคู่แข็งขันอย่าหวั่นไหว

ก้าวไปเถิดก้าวไปสู่ประตูชัย

ด้วยดวงใจโลกทรรศน์และศรัทธา