การบริการคืองานขอเรา
เราปรารถนาให้เกิดความปลอดภัยขึ้นกับชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย....
พบ - เห็น เหตุร้าย รีบแจ้ง โทร. 2345 , 2190 , 2191 หรือ 0-4320-2191 ตลอด 24 ชั่วโมง