สถาบันการศึกษากับสิทธิมนุษยชน : ความจริงของภาพ

ประสบการณ์ชีวิตเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาบอกเราว่า สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังเป็นเรือที่เอียงอยู่เพียงแคมเดียว

ลำเรือที่หลักเพียงข้างเดียวจะส่งผลให้เรือเอียงไปทางลำเรือที่หนักนั้น เรือลำนั้นพร้อมที่จะจมลงได้ในเวลาถัดมา... ให้นึกถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษากับสิทธิมนุษยชน

จริงอยู่ สถาบันการศึกษาถือว่าเป็นสถาบันหลักในการเป็นต้นแบบที่ควรจะเป็นให้กับสังคมมนุษย์ น่าชื่นใจที่สถาบันการศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นแบบที่ดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับสังคม แต่ก็น่าเสียใจกับสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ไม่ใส่ใจกับเรื่องสิทธิมนุษยชน หากเราเปิดเวปต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ศึกษาข้อมูลต่างๆ เราจะเห็นภาพบางอย่าง แต่ถ้าเราได้ไปทำงานเหมือนกับการคลุกอยู่ในชุมชนสถาบันการศึกษา เราก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มันก็เป็นการยากหน่อยที่จะให้เกิดได้อย่างสมบูรณ์ หากเมืองนี้ยังซ่อนลึกไว้ซึ่งระบบศักดินา ความเป็นอัตตา ความหยิ่งยโสของผู้ที่เป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน แต่นั่นแหละเมื่อมองถึงสิทธิมนุษยชน ระบบนี้จะเหมาะกับประเทศไทยหรือไม่เพียงใด คงได้แค่เพียงบางส่วนกระมัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)