ชวนชาวบล็อกร่วมชมและเชียร์นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแข่งกีฬา 17 ชนิด ชิงชัย 193 เหรียญทอง 1-8 พ.ค.ที่ม.วลัยลักษณ์ ...พบกับนกกระฮัง(สัตว์นำโชควลัยลักษณ์เกมส์)