วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

นฤดี
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

•  เพื่อเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชน และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างต่อเนื่อง

•  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่งานอาชีพ

•  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ฝึกการใช้ภาษาที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก อย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการรับประทานอาหาร

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยง

เมื่อเราได้รับบัตรเชิญไปร่วมงานเลี้ยงต่างๆ ต้องเริ่มดูตั้งแต่วันและเวลาของงาน ลักษณะของงานที่จัด การแต่งกาย ( Formal , Informal) ประธานของงานรวมไปถึงอาหารที่จะเสิร์ฟภายในงาน

ขั้นตอนที่ 2 การตอบรับบัตรเชิญคืนเจ้าภาพ

เมื่อได้รับบัตรเชิญแล้วให้พิจารณาว่าเหมาะสมพร้อมและสะดวกที่จะไปร่วมงานเลี้ยงงานนั้นหรือไม่และต้องตอบรับกลับไปยังเจ้าภาพของงานเลี้ยงนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายินดีที่จะไปร่วมงานเลี้ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะไปให้ตอบปฏิเสธหรือแจ้งไปยังประธานหรือเจ้าภาพด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตัวไปงานเลี้ยง

หลังจากตอบรับบัตรเชิญงานเลี้ยงแล้ว ต้องมาคำนึงถึงการแต่งตัวไปงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเลี้ยง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการดูแล เก็บรักษารวมไปถึงประโยชน์ในการใช้สอยครั้งต่อไปด้วยและอาจนำไปประยุกต์ใช้เป็นชุดทำงานและชุดงานเลี้ยงในโอกาสนั้นๆ ด้วย

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 การเลือกที่นั่ง

เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงแล้ว ต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เพื่อสำรวจดูว่าเหมาะสมและจะได้สะดวกเมื่อร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร หลังจากนั้นจึงไปที่หน้าทางเข้า เพื่อสำรวจดูถึงที่นั่งของตนเองและที่นั่งของคนข้างเคียงด้วย ในบางงานอาจจะมีการเลี้ยงเครื่องดื่มต้อนรับก่อนเข้าห้องรับประทานอาหาร ซึ่งโดยปกตินิยมดื่มเพียงแก้วเดียว ( Pre-cocktail )

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าร่วมรับประทานอาหาร

การนั่งโต๊ะเพื่อร่วมรับประทานอาหาร เมื่อนั่งที่นั่งได้ตามที่จัดไปแล้ว พนักงานบริการจะเริ่มเสิร์ฟโดยเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนอาหารโดยวางทางด้านขวามือของแก้วน้ำเฉียงมาทางขวาเล็กน้อย แล้วจึงเสิร์ฟขนมปังโดยเสิร์ฟทางด้านซ้ายมือวางบนจานขนมปัง ให้ใช้มือซ้ายบิขนมปังเพียงเล็กน้อยแล้วใช้มีดตัดเนยเพียงเล็กน้อยทาลงบนขนมปังแล้วทานโดยใช้มือซ้ายเลยก็ได้ ขนมปังสามารถขอเพิ่มได้ตลอดเวลา แต่โดยปกติแล้ว พนักงานจะคอยสังเกต แล้วถามเราว่าจะรับเพิ่มอีกหรือไม่

จากนั้นจะทำการเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อย ( Appetizer) อาจเป็นซุป (Soup) หรือสลัด (Salad) เมื่ออาหารถูกวางตรงหน้า ยังไม่สามารถรับประทานได้ ต้องรอประธานหรือเจ้าภาพของงานซึ่งจะถูกเสิร์ฟอาหารเป็นท่านสุดท้ายและรอประธานหรือเจ้าภาพเป็นผู้เริ่มลงมือรับประทานเป็นท่านแรก เราจึงจะเริ่มลงมือรับประทานได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงขั้นตอนการปฏิบัติในลักษณะนี้ทุกจานในการเสิร์ฟแบบเป็นพิธีการ (Formal) ในขณะที่รับประทานอาหารอยู่นั้น ให้สนทนากับคนข้างเคียงบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นมารยาทแต่
ไม่ให้สนทนาเสียงดังและคุยเรื่องทั่วๆไปไม่เจาะจงซักถาม โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว สามารถค้างช้อนไว้ในถ้วยซุปได้ ในกรณีที่ยังรับประทานไม่เสร็จเมื่อรับประทานเสร็จแล้วให้วางช้อนซุปไว้ข้างถ้วยซุปและบนจานรองซุป

*** (ในกรณีที่เราเป็นผู้ที่รับประทานอาหารช้า ต้องคอยสังเกตเพื่อนร่วมโต๊ะ โดยเฉพาะประธานหรือเจ้าภาพ ถ้าเสร็จหมดทุกคนแล้ว เราก็ต้องเลิกรับประทานจานนั้นโดยทันที เพื่อที่พนักงานบริการจะทำการเก็บจานออกไป และเสิร์ฟจานต่อไปทันที )

 

 

 

อาหารจานหลัก (Main Course) โดยปกติจะประกอบด้วยเนื้อสัตว์ มันฝรั่ง ผักต่างๆ โดยคำนึงถึงอาหารครบห้าหมู่เป็นหลัก อาจดัดแปลงจากมันฝรั่งมาเป็นข้าว หรือสปาเก็ตตี้ (Spaghetti) ก็ได้ ในจานอาหารจะวางเนื้อสัตว์ไว้ด้านล่างของจาน มันฝรั่งอยู่ที่ด้านขวาของจาน ส่วนผักจะวางไว้ที่ด้านซ้ายบนจาน ให้ใช้มีดมือขวาและส้อมมือซ้าย โดยใช้ส้อมกดที่ชิ้นเนื้อแล้วใช้มีดช่วยในการหั่น หั่นพอคำโดยประมาณ และใช้ส้อมยกใส่ปากรับประทาน ห้ามเด็ดขาดคือการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ไว้ก่อนจนหมดทั้งชิ้นแล้วใช้ส้อมจิ้มทีละชิ้นเพื่อรับประทาน ขณะที่รับประทานอาหารให้วางมีดและส้อมไว้ที่ขอบจานได้ แต่ห้ามรวบเข้าหากันโดยเด็ดขาดในกรณีที่รับประทานอาหารยังไม่หมดแน่ไม่อยากรับประทานแล้ว ให้รวบมีดและส้อมเข้าหากันวางไว้ที่ห้านาฬิกาเพื่อเป็นการยืนยันให้พนักงานบริการแน่ใจว่าเราไม่ต้องการอะไรในจานอีกแล้ว

อาหารจานหวาน (Dessert) หลังจากเรารับประทานอาหารจานหลักเสร็จ พนักงานบริการจะทำการเก็บจานขนมปังและมีดเนยออก ทำการปัดเศษขนมปังที่ร่วงออก และเลื่อนเครื่องมือสำหรับรับประทานอาหารหวานให้เรา พร้อมทั้งเก็บขวดเกลือ พริกไทยออก จากนั้นจึงเสิร์ฟอาหารจานหวานเมื่อรับประทานเสร็จให้รวบ เครื่องมือเข้าหากัน

ข้อควรระวังในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
 -  ในกรณีที่มี Pre-cocktail นั้นให้ดื่มเพียง 1 แก้ว เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยไม่ควรดื่มเกิน 2 แก้ว

-  วิธีการใช้ผ้าเช็ดปาก (Napkin)ให้ใช้มุมใดมุมหนึ่งซับที่บริเวณมุมปากหรือบริเวณที่มีรอยเปื้อนห้ามใช้ผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าโดย     เด็ดขาดเวลาลุกออกจากที่นั่งให้พาดผ้าเช็ดปากไว้ที่พนักพิงของเก้าอี้

-  ในการรับประทานซุป ให้ตักเพียง 2 ส่วน 3 ช้อนเท่านั้นแล้วตักออกจากตัว เวลารับประทานใรับประทานด้านข้างช้อนระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง ในกรณีที่ซุปอร่อยสามารถเอียงถ้วยซุป(ให้เอียงออกจากตัว ) เพื่อตักรับประทานได้ ห้ามยกขึ้นมาดื่มโดยเด็ดขาด

ขณะที่มีอาหารอยู่ในปาก ถ้าจำเป็นต้องสนทนาให้ระวังอาหารในปากด้วย (ไม่ควรสนทนาขณะที่มีอาหารในปาก )

-   ห้ามขอซอสปรุงรสต่างๆ โดยเด็ดขาด ในกรณีที่ไม่เค็มให้เติมเกลือ     รสไม่จัดให้เติมพริกไทย

-   การหั่นเนื้อสัตว์ให้ระวังอย่าให้เกิดเสียงดังของมีดและส้อม
    กระทบกับจาน หรือกระทบกันเอง

-   ในกรณีที่มีกิจธุระจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ให้อาศัยช่วงจังหวะ
    ที่พนักงานบริการเก็บจานแล้วรอเสิร์ฟจานใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมในการับทานอาหารตะวันตก

คำสำคัญ (Tags)#มารยาท#วัฒนธรรม#อาหารตะวันตก#การรับทาน#ขั้นตอนการรับทานอาหาร

หมายเลขบันทึก: 232170, เขียน: 27 Dec 2008 @ 11:32 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

555+
IP: xxx.153.160.35
เขียนเมื่อ 

ดีมากกกกก

แต่มีละเอียดกว่านี้มะ?

หมิง
IP: xxx.180.109.106
เขียนเมื่อ 

เพลงต่าย อรทัยเพราะมากค่ะ

หมิง
IP: xxx.180.109.106
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดี