มีคำพูดที่ว่าคบคนดีแล้วจะนำความดีงาม และความเจริญมาให้ คนดีก็คือคนที่ทุกคนกำลังค้นหาอยู่นั่นเอง แล้วจะดูอย่างไรว่าคนที่เราคบอยู่หรือค้นหานั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าคนดี เขาแนะนำให้ดูอย่างนี้ครับ..

  • น่ารัก เห็นแล้วสบายใจ อยากสนิทสนม ชวนคบหา
  • น่าเคารพ ความประพฤติดี รู้สึกอบอุ่น พึ่งได้ ปลอดภัย
  • น่ายกย่อง  มีความรู้ ภูมิปัญญาดี ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
  • น่าปรึกษา รู้จักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ อดทนต่อการซักถามและทนคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่รู้เบื่อ
  • น่าให้สอน อธิบายเรื่องยากให้เป็นง่าย รู้ลึก รู้จริง
  • น่าไปไหนมาไหนด้วย ไม่แนะไปในทางเหลวไหล หรือนำไปในทางเสื่อม

  มีคุณสมบัติอยู่ 6 "น่า" สำหรับคนที่เป็นที่ค้นหาของคนทั้งหลาย เราก็เป็นคนหนึ่งที่คนรอบข้างกำลังดูอยู่ อย่างน้อยมีสัก 2 "น่า"ก็ดีแล้ว ถ้าใครมีครบท่านว่าจะเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และนำสู่ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ขยายไปสู่สังคมให้มีแต่คนดี  ที่คนกำลังค้นหาครับ....