ฮีโร่หมู
เด็กชาย วชิรพรรณ tle นาคสิงห์

กรุงเทพ


อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร
เขตดอนเมือง
 
   
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  
ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต เลยสนามบินดอนเมืองไปเล็กน้อย มีเนื้อที่ 38 ไร่ อยู่ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ภายในอาคารมีการจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาพจำหลักนูนต่ำ แสดงเรื่องการสร้างเมือง และหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การสงครามของไทย เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ ตั้วแต่เวลา 09.00-15.00 น. หากเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอวิทยากรได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2532 1021

   
 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  
       อยู่ที่ กม.24 ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมยุทธภัณฑ์ทุกประเภทตามยุคสมัยตั้งแต่เริ่มกิจการบินในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ทหาร และอนุชนรุ่นหลังในการศึกษาหาความรู้ มีอากาศยานในอดีตมากมายหลายแบบซึ่งหาดูได้ยาก บางลำได้เคยทำการปกป้องเอกราชอธิปไตยจนนักบินได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญมาแล้ว  เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยไม่เสียค่าผ่านประตู ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

เขตบางเขน
 
   
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  
อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในประเทศไทย ภายในมีปลานานาชนิด จัดให้มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 10.00-14.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท หากเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือติดต่อก่อนล่วงหน้า โทร. 0 2579 0562, 0 2579 2151, 0 2579 2619

เขตจตุจักร
 
   
หอเกียรติภูมิรถไฟ  
ตั้งอยู่ด้านเหนือของสวนจตุจักรใกล้บริเวณลานจอดรถเอนกประสงค์ประตู 2 ถ.กำแพงเพชร 3 เป็นอาคารเก่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 30 ปี มาแล้ว เพื่อใช้เป็นที่เก็บขบวนรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และหัวรถจักรประวัติศาสตร์บางคัน ต่อมาได้ถูกปิดไประยะหนึ่ง ภายหลังได้รับการปรับปรุงและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานที่รวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟ มีการจัดแสดงรถจักรไอน้ำ รถจักรจำลอง ขบวนรถไฟเล็กขนาดต่างๆ ภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับเกียรติภูมิของการรถไฟโลกรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย หอเกียรติภูมิรถไฟเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "ชมรมเรารักรถไฟ" คุณจุลศิริ  วิรยศิริ  ผู้อำนวยการหอเกียรติภูมิรถไฟ โทร. 0 1615 5776

   
   
ศูนย์สปัน อารยวัฒนศิลป์  
ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย ของไทยและนานาชาติ และผลงานด้านศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งกายของชาวไทยในอดีต จัดแสดงชุดแต่งงานของผู้ที่มีชื่อเสียงในอดีต ภาพนางงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพมงกุฏกษัตริย์ทั่วโลก จัดแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายของโลกตั้งแต่อียิปต์ กรีก โรมัน จนถึงปัจจุบัน การปั้นโดยย่อสัดส่วนได้แก่ การประดิษฐ์กระทง เมืองตุ๊กตา และการจัด ดอกไม้ไทย (ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) โทร. 0 2531 2013, 0 2532 2733-4, 0 2993 5888

เขตจตุจักร
 
สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด  
อยู่ที่บริเวณกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและแคนาดาตั้งแต่ พ.ศ.2521 ภายในเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ ปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พรรณไม้น้ำจืดของไทย รวมทั้งศึกษาและวิจัยด้านทางด้านวิชาการ เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น. ค่าเข้าชม เด็ก นักเรียน นักศึกษา คนละ 5 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 10 บาท (หากเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือถึงสถาบันฯ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 5118

   
   
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ  
ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วยลานกิจกรรม บริเวณจัดนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงอาหาร ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ลานชมวิว ลานแมลง ลานผีเสื้อ และลานลำพู ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรงมีพื้นที่ 1,100 เมตร สร้างในลักษณะโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร สามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้าง บริเวณของอุทยานมีส่วนเชื่อมต่อกับสวนจัตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลง เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2615 7333

   
   
ตลาดนัดสวนจตุจักร  
ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน มีร้านค้ามากกว่า 8,000 ร้านค้า และยังมีสินค้าจากทั่วภูมิภาคมากมายหลายประเภทจำหน่าย เช่น สินค้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เสื้อผ้า ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ในวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์จะมีการจัดบริเวณเฉพาะสำหรับร้านค้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ทั้งนี้ยังสามารถใช้บริการส่งของถึงบ้านวันเดียวถึงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ในตลาดนัดจตุจักร ใกล้กับธนาคารออมสิน สำหรับพื้นที่ กทมฬ และปริมณฑล ถ้าฝากก่อนเวลา 14.00 น. จะถึงมือผู้รับภายในเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน แต่ถ้าส่งหลังเวลา 14.00 น. จะถึงมือผู้รับไม่เกินเวลา 14.00 น. ของวันถัดไป สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะถึงผู้ภายใน 3 วันทำการ เปิดให้บริการทุกวัน จั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือที่ Call Center 1545 ในวันและเวลาทำการ

   
   
พิพิธภัณฑ์เด็ก
 

ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใกล้กับสวนจตุจักร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร หรือ CHILDREN'S DISCOVERY MUSEUM เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินของเด็กไทย และจากกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวของกทม. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ 3 หลัง พร้อมลานกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544 บนพื้นที่ 5 ไร่ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60  พรรษา


พิพิธภัณฑ์อัยการไทย  
อยู่ที่ชั้น 11 ของอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันอัยการไทยในปี พ.ศ. 2536 เพื่อรวบรวมทรัพย์สินทางนิติศาสตร์ที่มีค่าของประเทศ เช่น อุปกรณ์ ของใช้ในห้องทำงานอัยการ หนังสือกฎหมายโบราณ และบันทึกหลักฐานสำนวนคดีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม โทร. 0 2541 2951, 0 2541 2934

เขตจตุจักร
 
   
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  
ตั้งอยู่ภายในบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนรัชดาภิเษก (เอสซีบี ปาร์ค)จัดแสดงวิวัฒนาการของเงินตรานับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการและเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงและทาส มาเป็นโลหะวัตถุและเป็นเงินตราในที่สุด และยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของธนาคารในประเทศไทยนับจากธนาคารแห่งแรกของไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 เปิดให้เข้าทุกวันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. โทร. 0 2544 4504, 0 2544 4525, 0 2544 4462-3

เขตบึงกุ่ม
 
 
สวนเสรีไทย  
สร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาบึงกุ่มให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และเพื่อเป็นที่ระลึกของขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนแห่งนี้นับว่าเป็นโรงเรียนต้นไม้กลางแจ้งที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิดให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษา มีทั้งสวนป่า ลานดอกไม้หอม สวนไม้ผล และปาล์มพันธุ์ต่างๆ บางชนิดเป็นพันธุ์ที่หายากและเพาะยาก เช่น ปาล์มน้ำพุ ตาลฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนจำนวนมากอีกด้วย เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2379 7884

   
   
สวนสยาม
 

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 2 คันนายาว เขตบึงกุ่ม มีเนื้อที่ 72 ไร่ เป็นสวนสนุกที่ประกอบไปด้วยทะเลน้ำจืด สไลเดอร์ สวนนก พร้อมด้วยเครื่องเล่นนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เช่น จีน ลาว กัมพูชา เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และอัตราค่าเข้าชมได้ที่ โทร. 0 2919 7200-19 เว็บไซต์ www.siamparkcity.com

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

 

     ตั้งอยู่เลขที่ 4/18-19 หมู่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 สามารถเข้าทางถนนรามอินทรา (ซอยรามอินทรา 40)  เมื่อถึงถนนนวลจันทร์ เข้าซอยนวลจันทร์ 56 หรือจากถนนนวมินทร์เข้าซอยสิงหเสนี 2 ก็ได้ 
     ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ ดำเนินการก่อตั้งโดยเอกชน เป็นสถานที่สะสมงานศิลปะประติมากรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานด้านประติมากรรมไทยต่อสาธารณชน ภายในศูนย์มีการแสดงประติมากรรมสมัยใหม่ของประติมากรชั้นครู อาทิ เขียน ยิ้มศิริ อินสนธิ์ วงค์สาม ชำเรือง วิเชียรเขตต์  และผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน เปิดให้ชมทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เวลา 10.00 - 16.00 น. เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 2559 0505 ต่อ 232, 119 ดูรายละเอียดและผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoksculpturecenter.org
 

ซาฟารีเวิลด์  
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนรามอินทรา บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เขตมีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ ซาฟารีปาร์ค ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิด มีสัตว์ต่างๆ เช่น ม้าลาย กวาง ยีราฟ นก เสือ สิงโต หมี ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติโดยรถส่วนตัว หรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิลด์ ส่วนที่สอง คือ มารีนปาร์ค หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำ และสัตว์ชนิดต่างๆ ที่หาดูให้ชมยาก รวมทั้งการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงของปลาโลมา, นก, แมวน้ำ และลิง เป็นต้น   
 
 
 
   
 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 23192เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2006 08:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:42 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี