ติดต่อ

  ติดต่อ

ตามหาคนวลัยลักษณ์ ใน UKM 2/2549 (ประมวลภาพและเรื่อง)

  สีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ "แสด-ม่วง" แสดหมายถึงสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  

   วันนี้ (10 เมษายน 2549) มีการอบรมการสร้างบล็อกและการเขียนบันทึก ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยท่านอาจารย์จันทวรรณ น้อยวัน ผมเลยประมวลภาพที่ถ่ายมาได้ จากงานเสวนา UKM 2/2549 ของคนวลัยลักษณ์ มาให้ได้ชมกัน มีใครขาดหายไปบ้างหรือเปล่าในจำนวน 10 ท่าน ตามรายชื่อที่ส่งมา : 10 ท่านมีดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

 1

 รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 2

 นางจินตนา ศิริวัฒนโชค  หัวหน้าส่วนพัสดุ

 3

 นางอารี จันทร์คงหอม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 4

 นางสาวมนทิพ ศรีแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 5

 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีคีรีภพ  พนักงานธุรการ

 6

 นางวลีรัตน์ คงแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 7

 นางโสภิตา พัฒน์ทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 8

 นางประไพ ศรีบุญเอียด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 9

 นางสาวปิติกานต์ จันทร์แย้ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

10

 นายมณเฑียร สุขกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     

    ต่อไปนี้เป็นประมวลภาพ (และเรื่อง) ของคนวลัยลักษณ์ครับ ใครเป็นใครดูได้จากภาพครับ

     
   
 

ภาพแรก ถ่ายก่อนพิธีเปิด เป็นภาพคนวลัยลักษณ์กับบางส่วนของคนมน. 
(จากซ้ายไปขวา) คุณมณเฑียร, คุณอารีย์, คุณรัตน์ทวี(โอ), คุณโสภิดา,
คุณอุมาภรณ์, beeman, คุณมนทิพ, คุณจินตนา, คุณมาดา(เชียร์),
คุณฉันทนา,  คุณประไพ (ขาดคุณปิติกานต์ และ รศ.สมนึก)

 
     

      ตอนระหว่างรอพิธีเปิด ผมสังเกตว่านอกจากคณะของมน.ซึ่งมีเสื้อทีมแล้ว ยังมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก็มีเสื้อทีมเหมือนกัน (เฉพาะสุภาพสตรี) เป็นชุดผ้าไทยสีม่วง และนั่งอยู่เก้าอี้ด้านหลังที่ผมนั่ง ผมเลยขอเชิญไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ทีมนี้มีสุภรพบุรุษ 2 ท่าน นอกนั้นเป็นสุภาพสตรี

     ด้านล่างนี้เป็นภาพคนวลัยลักษณ์ ระหว่างการประชุม, พักรับประทานอาหารกลางวัน, และพักรับประทานอาหารว่าง และได้มีการถ่ายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย

   

 

   
   

ภาพสอง (บนซ้าย) CKO สมนึกและคุณจินตนา, (บนขวา) รวมกลุ่มกันบนโต๊ะอาหาร

   

(ล่างซ้าย) Focus 3 ท่าน : คุณอารีย์,คุณจินตนาและ รศ.สมนึก

   

(ล่างขวา) ๑ คุณมนทิพ ๒ ผศ.ดร.พิศมัย (มมส.) ๓ คุณอุมาภรณ์ ๔ คุณประไพ

   

๕ คุณอารีย์ ๖ คุณฉันทนา

     

    ผมได้สอบถามผู้ที่อยู่ด้านหลังผมว่า ชุดของทีมที่เป็นสีม่วงนี้หมายถึงอะไร มีผู้เฉลยว่า "ชุดสีม่วง" นี้ ตัดมาจากผ้าลาย "คดกริช" ผ้าทอพื้นเมืองของเมืองนครศรีธรรมราช

    สีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ "แสด-ม่วง" แสดหมายถึงสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ซึ่งอัญเชิญมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

   ส่วนสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ผมยังไม่ได้รับการเฉลยครับ : คนมวล. ที่ทราบความหมายของสีม่วงช่วยเฉลยให้ทราบด้วยครับ

       
     
   

ภาพสาม (ภาพที่ ๑) ผู้นำเสนอ คุณประไพ ศรีบุญเอียด และคุณอารีย์ จันทร์คงหอม

 
   

(ภาพที่ ๒) คุณปิติกานต์ จันทร์แย้ม (ภาพที่ ๓) คุณอุมาภรณ์, คุณมนทิพ, คุณฉันทนา

 
   

(ภาพที่ ๔) คุณโสภิดา, คุณอารีย์, คุณประไพ

 
       

************************ **********************

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 23191, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 32, Read: Click

ความเห็น (0)