GURU in Action

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ กำลัง จับภาพการประชุม Business Meeting

คุณธวัช (เสื้อน้ำเงิน) อาจารย์ใหญ่ ศ.นพ.วิจารณ์ ผศ.ดร.พิศมัย และ รศ.นพ.วรัญ ก่อนเข้าประชุม CoP

ศ.นพ.วิจารณ์ เข้าร่วมฟังร่วมกับสมาชิก UKM

พักทานกาแฟก็มีการ ลปรร กับทีมงาน

กูรูกำลังเป็นคุณลิขิต ขณะเข้าร่วมฟัง CoP ทีมคุณเอื้อ เช้าวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน

กูรู เยี่ยมชมทุก CoP

Deep Listening

JJ