หลายเพลามาแล้วที่มีข่าวถึงผู้วิเศษเอาตนลงไปนั่งบนกะทะที่เดือดพล่านด้วยน้ำมันเหลือง  ข่าวนี้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้อ่านและผู้พบเห็นยิ่งนัก  ในกะทะมีสมุนไพรและน้ำมันพืชเดือดจนน่ากลัวแต่ผู้วิเศษก็สามารถลงไปนั่งได้โดยร่างกายไม่พุพองเป็นแผลแต่อย่างใด  ช่างเป็นเรื่องที่หน้าสนใจยิ่ง

                หลายเพลามานี้ผมได้อ่านใบลานพบการต้มน้ำมันเหลืองโดยมีสมุนไพรคือ  ขมิ้นชัน(ขมิ้นอ้อย)  ว่านไพล   ว่านอีเฒ่าหนังหยาบ   ว่านอีเฒ่าหนังเหี่ยว  เถาเพชรสังฆาต  เกลือ  น้ำมันพืช  น้ำมันงา  น้ำมันมะพร้าว  น้ำส้มสายชู   จำนวนตามสูตรแล้วต้มในกะทะให้เดือด  เอามือลงกวนแทนไม้พายในขณะที่เดือด ๆ  ผมทดลองทำดูตามคำบอกกล่าว  ผลปรากฏว่าน้ำที่เราเห็นเดือด ๆ นั้นมันแสนอุ่นสบายเสียจริง ๆ

                หลายเพลาที่ผ่านมา  ผู้วิเศษสามารถขายน้ำมันจากการที่ตนจัดพิธีแล้วลงไปนั่งในขณะเดือดพล่านได้เงินทองและแรงศรัทธาได้มากมายมหาศาล  กลายเป็นข่าวและมีสาวกเพิ่มขึ้นมากทั้งที่ไม่ใช้นักบวชในพุทธศาสนา

                หลายเพลาผ่านไปผมชวนคนเฒ่าแก่ข้างบ้านต้มน้ำมันเหลืองอีกครั้ง  คราวนี้สนุกกันทั้งคุ้มเลยเพราะทุกคนรู้ว่าที่ไม่ร้อนนั้นเพราะน้ำสมุนไพรที่โดนน้ำมันร้อนสะกัดออกมานั้นเอง