สัปดาห์ที่4ของการฝึกงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัปดาห์ที่4ของการฝึกงาน

สัปดาห์นี้ พี่สุวิทย์ผู้ดูแลการฝึกงานดิฉัน ได้มอบหมายให้ดิฉันไปศึกษา mambo opensource ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งเว็บไซต์เดิมไม่ได้ใช้ CMS ในการพัฒนา ดิฉันก็ได้ทำการศึกษาการใช้งาน mambo opensource จากการศึกษาการใช้งาน ดิฉันคิดว่าการใช้ mambo ในการพัฒนาเว็บไซต์จะช่วยให้การพัฒนาเว็บของเรามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ช่วงแรกผู้พัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานสักระยะหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความชำนาญในการใช้งาน และข้อดีของการใช้โปรแกรมประเภท CMS ในการพัฒนาที่สำคัญก็คือ ในการดูแลอัพเดตเว็บไซต์นั้นง่าย เช่น สามารถสร้าง content เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว สามารถอัพเดตข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น สามารถเปลี่ยน template ได้เมื่อต้องการ และมีพวกโมดูลหรือคอมโพเนนต์สำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ให้เราโหลดมาใช้งานได้

ดิฉันอยากได้ความคิดเห็นว่าเว็บเดิม http://www.cc.psu.ac.th/kobowo/sam/index.php เป็นอย่างไรบ้าง น่าจะปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การฝึกงาน3/48ความเห็น (0)