จากการฝึกงานในหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร ในสองสัปดาห์นั้น ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า งานในหน้าที่นี้เป็นงานที่สนุกดี ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ความรู้ที่ได้มีทั้งความรู้เพิ่มเติมที่เกิดจาก การฟังการบรรยายของวิทยากร และความรู้ที่เกิดจากผู้เข้าอบรม เช่น คำถามต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรม บางคำถามเราอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยศึกษามาก่อน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ได้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง คือได้เรียนรู้เทคนิคในการสอนผู้เข้าอบรมแต่ละคน ได้เรียนรู้ว่าเราจะใช้วิธีการอธิบายนั้น ต้องใช้หลาย ๆ วิธี เพราะแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็ว เราเพียงแค่บอกเขาว่าทำอย่างนี้นะ เขาก็สามารถทำได้ แต่สำหรับบางคนต้องปฏิบัติให้เขาดูและอธิบายให้เข้าใจในสิ่งที่เราทำให้เขาดูเขาถึงจะเข้าใจ ความรู้ในลักษณะนี้เป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียน และจากการทำหน้าที่นี้ทำให้ดิฉันคิดว่า การที่เราจะเป็นผู้ช่วยวิทยากรที่ดีได้นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีความรู้แล้วเราจะเป็นได้ แต่เราจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจด้วย