ประสบการณ์การฝึกงานสัปดาห์ที่ 3 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์

การฝึกงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ในหลักสูตรนักสร้างงานแอนิเมชั่น ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2549 ซึ่งกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ การร่วมเล่นเกมส์กับน้อง ๆ ที่เข้าอบรม และการช่วยสอนและให้คำปรึกษาแก่น้อง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • การปรับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล และการสมัคร e-mail
 • สอนให้รู้จักกับโปรแกรม Flash
  • สอนให้รู้จักกับเครื่องมือต่าง ๆ
  • การสร้างตัวอักษร
  • การสร้างตัวละคร
  • การสร้างการเคลื่อนไหว
  • การ publish งานที่สร้างขึ้นมา
 • การสอนให้น้อง ๆ แกะคอมพิวเตอร์เพื่อรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์

และนอกจากนี้ได้ช่วยสอนและให้คำปรึกษาน้อง ๆ ในการทำอีการ์ดของน้อง ๆ แต่ละคนในหัวข้ออีการ์ดสำหรับโอกาสต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเกิด เป็นต้น และได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอของน้อง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การฝึกงาน3/48ความเห็น (0)