การก่อเกิด CoP

 การ "ลปรร กลุ่มคุณเอื้อ ๕ " การก่อเกิด CoP มหาวิทยาลัยลักษณ์ เกิด จาก " การจัดความรู้_สึก" ก่อนที่จะทำอย่างอื่น

โดยเริ่มจาก นโยบายของผู้บริหาร การจัดการบรรยายจากทีมงาน สคส โดย ท่าน ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด จากนั้นมีทีมงาน OD (Organization Development) โดยทีมงานพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรม Walk Rally ใช้ชีวิตร่วมกัน สองคืนสามวัน มีกิจกรรม ๕ ส และ บูรณาการเข้ากับงานประจำ ซึ่งทำโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นการสร้าง CoP โดยใช้งานประจำ เช่น กิจกรรมสร้างทีมงานของ "ทีมงานพัสดุ" สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ดีกว่าเดิม จากเดิมร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๗

ทีมคุณกิจ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลัง "เล่า สู่ เพื่อ การพัฒนา"

JJ