• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

สาระดีๆมีมาฝาก(ครู)อีกแล้วนะคะ "เรื่องของครู"

  ครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้การศึกษา ถ้าครูยึดกลักการในการสอน และมีวิสัยทัศน์ + ทฤษฎีที่จะสอน เท่านี้การสอนก็จะมีประสิทธิภาพ  
อย่างนี้แหละครูยุคปฏิรูป

 

รักและเข้าใจเด็ก คือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของคนเป็นครู นอกจากความรักและเอาใจใส่แล้ว ครูยังต้องมีความเมตตาและปรารถนาดีต่อเด็กด้วย

 

ศรัทธาในวิชาชีพ ครูมีหน้าที่พัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต อาชีพครูจึงเป็นงานที่มีเกียรติและน่าภาคภูมิใจยิ่ง

 

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน ครูเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กในด้านนั้น ๆ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง ดี มีความสุข) ครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 

พัฒนาตนเองเสมอ ความรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากครูหยุดนิ่งอยู่กับที่ จะกลายเป็นครูตกยุคในที่สุด

 

ทุ่มเทและรับผิดชอบสูง ครูจะประสบความสำเร็จในอาชีพได้ ต้องทุ่มเทตนเองและอุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู วางตนเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและน่าศรัทธาของสังคม

 

รู้จักวิเคราะห์หลักสูตร สามารถนำหลักสูตรการเรียนรู้มาประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของผู้เรียน และเชื่อมโยงกับสภาวะของสังคมโลกที่อยู่ไกลตัวออกไป

 

เป็นนักประสาน ในอนาคต ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันอื่น ๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษามากขึ้น ครูจึงต้องรู้จักร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา

เรียบเรียบจากการประชุมปฏิบัติการครูต้นแบบ 2542, สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 23051
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

 • ดีจังเลยครับ โดยเฉพาะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • ควรครูพัฒนาตนเองในด้านการสอน การใช้ ICT ด้วยจะดีมากเลยครับ
 • ขอบคุณมากครับที่นำมาให้อ่าน
                              

  

 • ดีค่ะ สำหรับบทความนี้นะจ้ะ  
 • ต่อไปน้องดรีมน่าจะเป็นครูในยุคปฎิรูปได้เป็นอย่างดีทีเดียวจ้ะ
 • ให้กำลังใจคุณครูทุกคนนะคะ

นะ เข้าท่าดีแฮ่ ความคิดดี

So Cute....

 • หนูพิมพ์ผิดหลายที่เลยครับ
 • ช่วยแก้หน่อยจ้าเช่นวิสัยทัศน์ + ทฤษำที่จะสอน
 • คุIภาพ
 • ยิ้ม ... ยิ้ม...