สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ในหลักสูตรพัฒนานักออกแบบเว็บตัวน้อย ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2549 ซึ่งกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ การร่วมเล่นเกมส์กับน้อง ๆ ที่เข้าอบรม, การพาน้อง ๆ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ และการช่วยสอนและให้คำปรึกษาแก่น้อง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • การปรับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล และการสมัคร e-mail
 • สอนให้รู้จักกับโปรแกรม Dreamweaver
  • การจัดการกับข้อความ
  • การจัดการกับรูปภาพ
  • การสร้างตาราง
  • การปรับแต่งพื้นหลัง
  • การใส่ลิงค์เชื่อมโยงระหว่างเพจต่าง ๆ และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  • การสร้าง site
  • การอัพโหลดเว็บไซต์
 • การสอนให้น้อง ๆ รู้จักและใช้เครื่องสแกนเนอร์
 • การสอนให้น้อง ๆ แกะคอมพิวเตอร์เพื่อรู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์

และนอกจากนี้ได้ช่วยสอนและให้คำปรึกษาน้อง ๆ ในการทำเว็บไซต์ของน้อง ๆ แต่ละคนในหัวข้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา และได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอของน้อง ๆ