การฝึกงานในวันที่ 7 เมษายน 2549

ทำความรู้จักกับ linux SIS 5.0 beta 2

      ในวันนี้ได้ทำการทดสอบติดตั้ง  linux SIS 5.0 beta 2  ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งานได้จาก

*http://ccp.nectec.or.th/download/sis5/sis5beta-bugfix.pdf

*http://www.opentle.org/index.php?op=modload&name=phpWiki&file=index&pagename=LinuxSisSuggestion&version=3

      ทำความรู้จักกับ linux SIS 5.0 beta2 พอสังเขป

*ลินุกซ์ซิส คือ ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็นอินเตอร์เนต หรือ อินทราเนตเซิร์ฟเวอร์ ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนด้านซอฟท์แวร์  ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดา หรือที่เรียกกันว่า PC หรือเครื่องแม่ข่ายธรรมดาให้กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง และยังมีซอฟต์แวร์เสริมต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยให้การทำงานต่างๆ ง่ายขึ้น

*หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งแล้วนั้น ปัญหา ข้อดี และข้อเสียที่พบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความของคุณ [email protected] ได้ที่

http://gotoknow.org/archive/2006/04/07/11/06/25/e22928

*นอกจากนี้นั้นยังได้มีโอกาสฝึกความรู้ในการแปลงไฟล์งานวิจัย word document ให้เป็นไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม CutePDF ซึ่งได้เคยทำการศึกษาวิธีการแปลงมาก่อนหน้านี้แล้ว

*นอกจากนี้แล้วนั้นยังได้ทดลองใช้ moodle ซึ่งเป็นเสมือนระบบการเรียนรู้แบบ E-learning โดยมีการนำไฟล์งานวิจัยที่แปลงเป็น pdf แล้วนั้นมาทำการอัพโหลด โดยเกิดปัญหา เนื่องจากในการอัพโหลดแต่ละครั้ง สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดสูงสุด คือ 2 MB แต่ไฟล์ที่มีอยู่จริงนั้นมีบางไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 MB จึงไม่สามารถอัพโหลดได้ จึงต้องทำการแก้ไขโดยทำการขยายขนาดของไฟล์ที่กำหนดให้ทำการอัพโหลดในแต่ละครั้งของ host แล้วทำการ restart เครื่องเสียก่อน นอกจากนี้ยังทำการกำหนดได้จากในส่วนของผู้ใช้ moodle ในส่วนของ setting  แล้วเลือกขนาดไฟล์ที่มากที่สุดที่ต้องการจะทำการอัพโหลดแต่ละครั้ง ซึ่งในที่นี้นั้นมีสูงสุด คือ 20 MB

*ปัญหาที่พบอีกอย่าง คือ การอัพโหลดไฟล์ที่เป็นชื่อภาษาไทยใน moodle นั้น ยังไม่สามารถอ่านชื่อดังกล่าวเป็นภาษาไทยได้ โดย font ของภาษานั้นจะเป็น font แปลกๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)