ติดต่อ

  ติดต่อ

การเรียนรู้

  การศึกษาคือรากฐานแห่งความสำเร็จ  
ปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  การศึกษามีไว้เพื่ออะไร? 
การศึกษามีไว้เพื่อการเสริมสร้างความรู้แก่ตนเองและการศึกษาเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความประสบความสำเร็จในชีวิต  เพราะเราเองต้องใช้ความรู้นั้นมาประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 23055, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

ความเห็น (0)