GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

How to build CoP in UKM meeting (๓)

เคล็ดวิชาจากกลุ่ม คุณเอื้อ

บทบาทของคุณเอื้อ

 รศ.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนคุณเอื้อ เล่าให้ฟังการก่อให้เกิด CoP ภาวะผู้นำจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

"ต้องสร้างบรรยากาศ ไม่ให้เกิดการพลัดพรากทางวิชาการ"

ซึ่งมักจะเป็นธรรมชาติของชาวมหาวิทยาลัย

 Chief Knowledge Officer ต้อง เสาะหา "หน่ออ่อน" มาสร้างเครือข่าย CoP ของคนรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 23059
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ผมขอเพิ่มเติม keyword ที่น่าสนใจดพิ่มเติมที่ผมเก็บเกี่ยวได้นะครับ - ระบบเชิดชูผู้อวุโส ที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดออกมา - ค้นหาผู้นำ สร้างทายาท - cko ต้องกัดไม่ปล่อย - cko ต้องทำหน้าที่เป็นแมวมอง
ขอบคุณครับ ท่าน อาจารย์ หนึ่ง ที่ช่วยต่อยอดให้