KM_GURU

ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ กับ การประชุม Business Meeting กำลังจับภาพทีมงานเครือข่ายในการประชุมวันแรก

วันแรกก่อนเข้าประชุมเป็นทางการครั้งที่ ๒/๔๙ เจ้าภาพคือ ม.อ  ขวามือ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ คือ ท่านอาจารย์ ธวัช จาก สคส เชื้อสายชาวนครศรีธรรมราช ซ้ายมือ ผศ.ดร.พิสมัย  รองอธิการฝ่ายวิชาการ จาก มมส ซ้ายสุด คือ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.นพ.วรัญ

ทีมงานเครือข่าย UKM กำลังฟังนำเสนอแบบ Deep Listening จาก CoP

กูรู ศ.นพ.วิจารณ์ กำลัง ลปรร ในวงกาแฟ กับ ทีมงาน UKM

JJ