ร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว 
ผู้ใหญ่และผู้ที่มีพระคุณกับเรา ในเทศกาลสงกรานต์
ขอให้สุขภาพแข็งแรง  และมีความสุขกันถ้วนหน้านะคะ

ขอให้คณาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ


มีความสุขกันถ้วนหน้า

จัดดอกไม้สวยนะ

ขอเป็นแรงใจนะ

ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันคิดช่วยกันทำ

ฝ่ายสถานที่
ภาพโดย  เพื่อนๆ เทคโน ปี 3  วันที่ 6 เมษายน 49