การฝึกงานวันที่ 7 เมษายน 2549

มารู้จัก กับ linux SIS 5.0 beta 2 กัน

 

 • ทดลองติดตั้ง linux SIS 5.0 beta 2
 • Linux SIS  มาจากคำว่า Linux Simple Internet Server
 • Linux SIS เป็นชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เป็น อินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet/Intranet Server) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
 • LinuxSIS นั้นสามารถติดตั้งกับเครื่อง PC ธรรมดา ให้สามารถกลายเป็นเครื่อง server ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ท่านสามารถศึกษาข้อดี และปัญหาที่เกิดขึ้นของlinux SIS 5.0 beta 2 พร้อมวิธีการแก้ไขโดยคุณ [email protected] ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/07/11/06/25/e22928
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง และการเริ่มต้นใช้งาน ของ linux SIS 5.0 beta 2ได้ที่
  - opentle => Click
  - nectec => Click
 • แปลงไฟล์งานวิจัยให้เป็น pdf โดยใช้โปรแกรม CutePDF
 • ใช้โปรแกรม moodle ในการเพิ่ม course ของงานวิจัย
 • ทำ link เนื้อหาของงานวิจัยใน moodle
 • อัพโหลดไฟล์งานวิจัยขึ้น moodle แต่เกิดปัญหาคือ
       -ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดไปนั้นเป็นภาษาต่างดาว เมื่อไปดูที่ Encoding ก็เป็นภาษาไทยแล้ว และทำการ set auto ไว้แล้ว อีกทั้งเมื่อทำการ rename แล้ว  ก็ยังกลับมาเป็นภาษาต่างดาวเหมือนเดิม
       -ในการอัพโหลด จำกัดขนาดไว้ที่ 2 M. แต่ไฟล์ที่จะโหลดมีขนาด 11.4 M. ทำให้ไม่สามารถทำการอัพโหลดได้  จึงให้พี่ช่วยขยายขนาดที่สามารถทำการอัพโหลดได้ของ host ให้ เมื่อทำการขยายขนาดแล้วจะต้องรีสตาร์ทก่อน  จึงจะสามารถทำการอัพโหลดไฟล์ได้
 • ผู้ใช้ moodle สามารถทำการขยายขนาดไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดได้ ตรงส่วนของ setting แล้วเลือกขนาดของไฟล์ที่จะทำการอัพโหลด ซึ่งขนาดของไฟล์สูงสุดที่สามารถทำการอัพโหลดได้คือ 20 M.
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)