เครือข่ายการบริหารจัดการงานวิจัย

การจัดประชุมปฏิบัติการ KM ครั้งนี้ได้รับความรู้จากเรื่องเล่าของอาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

การจัดประชุมปฏิบัติการ KM ในวันที่ 5-7 เมษายน 2549  โดยผู้เข้าประชุมได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์

จากอาจารย์ที่เล่าเรื่อง  รู้สึกมีความประทับใจมาก และได้รับความรู้ด้านบริหารจัดการงานวิจัย

มากยิ่งขึ้น  เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ในสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาให้มีคุณภาพต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน laimvijainakaความเห็น (1)

ผู้ใหญ่บ้าน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ถ้านำไปประยุกต์ใช้ได้ผลยังไง เล่าสู่กันฟังนะครับ อุดรธานีรอ C&D อยู่ครับ