การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้มีความสำคัญต่อการวิจัย

การวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้

องค์ความรู้มีประโยชน์ต่อการพัฒจนาทุกด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการชุมชน-ชัยภูมิความเห็น (0)