สวัสดีค่ะ  ชาวชุมชนทุกท่าน

แนะตัวค่ะ เราเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชนนี้ค่ะ พวกเรามาจาก สกว.มหาสารคาม ซึ่งเป็น Node ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ของมหาสารคามนั่นเอง ซึ่งที่ Node มหาสารคามของเรานั้น มีสมาชิกของ Node ทั้งหมด 4 ท่านค่ะ ประกอบด้วย

 1. ท่าน ผศ.ดร.ชูพักตร์  สุทธิสา     ผู้ประสานงาน

 2. คุณพี่สุเมธ  ปานจำลอง            ผู้ประสานงาน

 3. คุณพี่ปรีชา   งามดี                  ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 4. ดิฉันเองค่ะพันณา  หลงสอน      บัญชี และธุรการ

นี่คือบุคคลในครอบครัวน้อยในพื้นที่เราคะ ในการทำงานนั้นมีความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในตัว และมีความสุขกันตามอัธภาพคะ หากท่านสนใจในการทำงาน หรือเนื้องานที่พวกเราทำ ก็ขอเชิญ เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านคะ