การนำเอาความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) มาจัดการให้เกิดการพัฒนา ในเชิง How to

ผู้บริหารต้องทำตัวให้เล็ก เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพองตัวให้ใหญ่
การจัดการความรู้จะได้รับประโยชน์สูงสุดจะต้องค้นหาความรู้ภายใน (ซึ่งหมายถึงทักษะ ประสบการณ์ของผู้ร่วมงาน ที่เป็น Best practice) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) เพื่อนำมาลำดับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (Action) จากขั้นตอนที่ง่ายๆ ไปสู่ขั้นตอนที่ยาก  อันเป็นการจัดการขบวนการทำงานที่เคยเป็นไปอย่างสับสน ให้เป็นการทำงานที่มีลำดับ มีขั้นตอน ทำให้ย่นระยะเวลาในการลองผิดลองถูก ผลที่ตามมาทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและลดบทบาทของบุคคลประเภท Hero (คิดว่าตนเองมีความสำคัญที่สุด) ออกไปจากองค์กร  ระบบงานในองค์กรก็จะพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารจะมีบทบาทอย่างมาก โดยเปลี่ยนตนเองจากการทำงานในระบบแนวตั้ง มาเป็นในระบบแนวระนาบ  ให้ทุกคนในองค์กรมีความสำคัญเสมอกัน (ดังคำกล่าวของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร. ปรีชา อุยตระกูล  ที่ว่า ผู้บริการต้องทำตนให้เล็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพองตัวใหญ่ขึ้น )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่ม เขากระโดง บุรีรัมย์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22904, เขียน: 07 Apr 2006 @ 10:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

seksun
IP: xxx.5.94.111
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ ต้องเขียนบ่อย ๆ นะครับจะเข้ามาอ่านเสมอ ๆ ครับ