อารัมภบท

เราจะวัดและประเมินอะไรก็ได้ ถ้านิยามสิ่งที่จะวัดได้ชัดเจน

ก่อนอื่นเป็นเบื้องต้นก็ต้องขอแนะนำบล็อกกันเสียหน่อยตามธรรมเนียม ลิเกยังมีการออกแขก เพลงดีเพลงดังยังต้องมีIntro เพื่อความโก้ เราขอแนะนำบล็อกนี้นิดนะค่ะ

Learning to evaluation เป็นบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทั้งในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติ ในทุกแง่ทุกมุม โดยอิงประสบการณ์ที่สะสมกันมาและแลกเปลี่ยนกัน เพื่อความเจริญงอกงามทางศาสตร์การวัดและประเมินต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning to evaluationความเห็น (1)

ผู้ใหญ่บ้าน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านครับ หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนบทความดี ๆ กับท่านดร.นะครับ